ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Network & Applications Expert (Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών)
η ειδικότητα
Οι κύριες δραστηριότητες των σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» είναι η κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας. Στα άμεσα καθήκοντά του είναι η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών και συγκεκριμένα η εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχος της ορθής λειτουργίας και χρήσης, αναβάθμιση και επικαιροποίηση εφαρμογών λογισμικού και υποστήριξη των αντιστοίχων χρηστών των εφαρμογών λογισμικού-δικτύων, εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και διαδικασίες.
η προοπτική
Ο «Network & Applications Expert» (Τεχνικός Η/Υ)» με γνώσεις δικτύων είναι ο επαγγελματίας που θα εγκαταστήσει, θα συντηρήσει το δίκτυο, θα υποστηρίξει τα συστήματα μιας επιχείρησης,  θα διαχειριστεί το σύστημα μηχανογράφησης εταιριών, θα συναρμολογήσει ή/και θα αναβαθμίσει τις κεντρικές μονάδες Η/Υ με γνώμονα την βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας επιχείρησης και των χρηστών της. Συγκεκριμένα, μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ, που χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
 • Επιχειρήσεις που προωθούν πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
 • Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων
 • Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων
 • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με τεχνολογικές υποδομές πληροφοριών και τεχνολογίας

Πρόγραμμα Σπουδών
Α’ Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στη Πληροφορική
 • Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι
 • Επικοινωνίες Δεδομένων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β’ Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές Μετρήσεις
 • Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δίκτυα Υπολογιστών Ι
 • Διαχείριση Δικτύων Ι
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Γ’ Εξάμηνο

 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
 • Κινητή Τηλεφωνία
 • Διαχείριση Δικτύων ΙΙ
 • Εγκατάσταση Δικτύων (δομημένη καλωδίωση)
 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Δ’ Εξάμηνο

 • Διαθεματική Εργασία
 • Πρακτική Άσκηση

Ε’ Εξάμηνο
Πρακτική Άσκηση διάρκειας 960 ωρών, σε όλες τις μεγάλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του οργανισμού μας με προοπτική άμεσης απασχόλησης.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε:

 • – εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρίες τηλεπικοινωνίων για την παρουσίαση των σύγχρονων υποδομών και δικτυών ενός παρόχου
 • – projects με επαγγελματικό εξοπλισμό και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας για να αποκτήσετε άμεσα δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας

ID Ειδικότητας

 • Διάρκεια σπουδών 5 εξάμηνα
 • Κρατικό πτυχίο αναγνωρισμένο στον ΑΣΕΠ
 • Βρετανικές Πιστοποιήσεις επιπέδου 6 και 7
 • Συνέχιση σπουδών σε πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Εξωτερικό

Γιατί στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

01 - Γιατί βρίσκεσαι σε ένα φιλικό και φιλόξενο I.T. περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές ισάξιες αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

02 - Γιατί εκπαιδεύεσαι δίπλα σε επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής, πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων.

03 -Γιατί εξασφαλίζουμε την προσωποκεντρική μάθηση με επίκεντρο εσένα, καθώς τα τμήματά μας είναι ολιγομελή.

04 - Γιατί σου προσφέρουμε ευέλικτα και διαδραστικά προγράμματα σπουδών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

05 - Γιατί εδώ αποκτάς κρατικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, το εισιτήριο για την είσοδό σου στην αγορά εργασίας.

06 - Γιατί σου προσφέρουμε τη δυνατότητα να αποκτήσεις Βρετανική Πιστοποίηση επιπέδου 6, Advance Professional Diploma, από την TQUL, κατά τη διάρκεια των σπουδών σου μεγιστοποιώντας την αξία τους.

07 - Γιατί μαζί χτίζουμε την προσωπικότητα του επαγγελματία, υιοθετώντας νέες δεξιότητες επικοινωνίας και οικοδόμησης σχέσεων, χρήσιμες και απαραίτητες στην καθημερινότητά μας.

ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ο σύμβουλος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου.