ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» επενδύει στην ποιότητα των υποδομών του, οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο σπουδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και ο άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός δίνουν νέα δυναμική σε ένα μαθησιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις των σπουδαστών.

Παράλληλα, το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει εξασφαλίσει στρατηγική συνεργασία με το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μέσω του οποίου παρέχεται στους σπουδαστές η πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής τους άσκησης.

Virtual Tour
Περιηγηθείτε στους χώρους του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» μέσω των φωτογραφιών 360°

Πατήστε Εδώ