Πληροφορική &
Εφαρμοσμένες Τέχνες
Σπουδές που συναντούν την εποχή!

Web Developer, Web Designer, Video Games Developer, IT Development Applications Expert, Graphic Designer, Multimedia Designer, Network & Applications Expert, τα επαγγέλματα του σήμερα και του αύριο!

Με τις εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής να είναι ταχύτατες οι Professional IT γίνονται όλο και πιο περιζήτητοι στην αγορά εργασίας! Αυτό που θα σε μετατρέψει σε πετυχημένο επαγγελματία και θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των καταστάσεων, η δεξιότητες που θα αποκτήσεις και η εμπειρία που θα αποκομίσεις κατά την διάρκεια των σπουδών σου.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις όλων των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα του διαδικτύου & του προγραμματισμού, θα σου δώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα σε κάνουν περιζήτητο, με εξαιρετικές απολαβές σε μεγάλο εύρος υπηρεσιών και σε διάφορους τομείς απασχόλησης σε ολόκληρο τον κόσμο.