Διοίκηση &
Οικονομία
Σπουδές που συναντούν την εποχή! Ο κόσμος της Οικονομίας, του Digital Marketing, των Social Media και του e-Commerce ξεκινάει στο ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι σύγχρονες επιχειρήσεις απαιτούν εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώσεις χρήσης υπολογιστών, οργανωτικές δεξιότητες και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών προκειμένου να αναλάβουν σημαντικές διοικητικές θέσεις. Προσαρμοστικοί και δεκτικοί στις νέες τεχνολογίες, οι επαγγελματίες αυτού του κλάδου γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς και τις εφαρμόζουν καθημερινά προκειμένου να εξελιχθεί η εταιρεία που απασχολούνται, να προσελκύσουν νέους πελάτες και να προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.