Αγροτικά &
Τεχνικά επαγγέλματα
Ένας κλάδος που αναζητά συνεχώς επαγγελματίες και προσφέρει ευνοϊκές ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες νέους και νέες είναι τα Αγροτικά και Τεχνικά Επαγγέλματα. Μέσω του υψηλού επιπέδου σπουδών στις ειδικότητες «Αγροτικής Οικονομίας», «Διατροφής & Διαιτολογίας», «Τεχνολογίας ελέγχου τροφίμων & ποτών» και «Εκπαιδευτή οδηγών», λαμβάνεις όλα τα εφόδια που ζητά η αγορά εργασίας με βασικά εργαλεία την τεχνογνωσία και την τεχνολογία του αύριο και δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες-εκπαιδευτές που έχουν πολυετή εμπειρία. Κάνε το χόμπι σου επάγγελμα και ξεχώρισε!