• Σπούδασε το Επάγγελμά σου
  • Σύγχρονες Υποδομές
  • Διαβατήριο στην Απασχόληση

Νέα - Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα ΝΕΑ του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ     Περισσότερα

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Γιατί στο ΙΕΚ Δήμητρα;

Σύγχρονες Υποδομές

Επενδύουμε στην ποιότητα των υποδομών δημιουργώντας ένα ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Η συμβουλευτική προσανατολισμού και η σύνδεση με την αγορά εργασίας δημιουργεί την προϋπόθεση της επιτυχίας.

Ποιότητα στη μάθηση

Μαθήματα σε πραγματικούς χώρους εργασίας, σύγχρονα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και ποιοτικές παροχές.

Εκπαιδευτικές Καινοτομίες

Δωρεάν μαθήματα Αγγλικών, Η/Υ & ενισχυτική διδασκαλία με e-learning συμπληρώνουν το επαγγελματικό προφίλ των σπουδαστών.

Διασύνδεση με τις χώρες της Ε.Ε.

Μετακίνηση των σπουδαστών από χώρα σε χώρα για εργασία ή συνέχιση σπουδών, ενισχύοντας την κινητικότητα.

Συμμετοχές σε σεμινάρια

Για τους σπουδαστές που επιθυμούν να αναπτύξουν επιπλέον προσόντα και δεξιότητες.