ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» : Σχεδιάζουμε μαζί το μέλλον σου !

Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» προσφέρει σύγχρονες σπουδές σε ειδικότητες με ήδη υπάρχουσα ζήτηση, καλύπτοντας παράλληλα και αναπτυσσόμενους τομείς για την πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.

Η φιλοσοφία του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» βασίζεται στην παροχή ενός πακέτου εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, με σκοπό οι σπουδαστές να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και προσόντα που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από τον τομέα σπουδών που θα επιλέξουν.

Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας και ερχόμενο καθημερινά σε επαφή με τον παλμό των εξελίξεων και των αναγκών των εργαζομένων και ανέργων της περιοχής, αξιοποιεί τις πιο καινοτόμες και ποιοτικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και καλεί τους σπουδαστές:

  • Να ανακαλύψουν τη δυναμική των επιλογών τους
  • Να γίνουν πολίτες με γνώση και επαγγελματίες με προσόντα
  • Να αναζητήσουν τις σωστές διαδρομές καριέρας
  • Να γίνουν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού της αγοράς εργασίας

Αφήστε μια απάντηση