excellenceΟ πρωτοπόρος Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», στα 30 χρόνια σημαντικής πορείας του στο τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχει κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών, εργαλείων και προϊόντων. Παρακάτω παραθέτουμε μια σειρά διακρίσεων:

  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι ο πρώτος ιδιωτικός φορέας επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη βαθμολογία στην αξιολόγηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (90,63).
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»  διακρίθηκε για το πρόγραμμα «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» που αποτέλεσε Καινοτόμα Πρακτική σε Εθνικό επίπεδο και πηγή έμπνευσης για την  ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ευρώπη. Ο στόχος του προγράμματος «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ήταν η δημιουργία θέσεων απασχόλησης  στο πρωτογενή τομέα.
  • Τα «Tourism Awards 2017» αποτελούν μια μεγάλη γιορτή του ελληνικού τουρισμού και έναν σημαντικό θεσμό, που προσδίδει ιδιαίτερη αξία στον τουριστικό κλάδο και στις καινοτόμες δράσεις. Η επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών και πρωτοβουλιών της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας και ενθαρρύνει τις καλές πρακτικές στον κλάδο αυτό. Κοινός στόχος, η περαιτέρω ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού που συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική του πορεία.  Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν από 25μελή ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με πρόεδρο την κυρία Μάγια Τσόκλη. Ανάμεσά τους, πανεπιστημιακοί, subject-matter experts και επιφανείς προσωπικότητες με άποψη και εμπειρία στον τομέα της φιλοξενίας όπως οι: Δρ. Μαριάννα Σιγάλα, Γιάννης Τσεκλένης, Λευτέρης Λαζάρου, Κώστας Βογιατζής, Γιώργος Πίττας και Κωνσταντίνος Λαζαράκης. Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», βραβεύτηκε με το BRONZE AWARD στην κατηγορία People Strategy: Προγράμματα και δράσεις εκπαίδευσης & εξειδίκευσης. Σύνδεση εκπαίδευσης & αγοράς εργασίας, για τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα στον Τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
  • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PEER REVIEW for EQAVET που υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με φορείς από την Σουηδία, Γαλλία, Βουλγαρία και Πολωνία, διακρίθηκε από το Ευρωπαϊκό δίκτυο NetWBL (Network “Work-based Learning and Apprenticeships”),  ως Καλή Πρακτική για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.  Ο στόχος του προγράμματος ήταν η μεταφορά, περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της καινοτόμου και επιτυχημένης μεθόδου διασφάλισης ποιότητας PEER REVIEW, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και η ενσωμάτωση της μεθόδου PEER REVIEW στα Εθνικά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
  • Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Digital Empowerment – DigEm που υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με φορείς από την Αγγλία, Ισπανία, Πολωνία, Λιθουανία, Τσεχία, Κύπρο και Ελλάδα, διακρίθηκε ως καλή πρακτική στο πρόγραμμα “Erasmus+: Building on Experience, Best Practices in ICT for learning”. To πρόγραμμα Digital Empowerment – DigEm ανέπτυξε μια καινοτόμα εκπαιδευτική μεθοδολογία Digital Storytelling (ψηφιακή εξιστόρηση) η οποία βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρησιμοποιώντας δημιουργικά εργαλεία και τεχνικές πολυμέσων όπως οι ιστορίες, η φωτογραφία, η μουσική, το βίντεο και η αφήγηση. 
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» διακρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το πρόγραμμα «Η Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» και συμπεριλήφθηκε στον οδηγό που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τίτλο «Erasmus+: Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων, Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων». Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης.
  • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERF: Πρότυπο Πιστοποίησης για τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς που υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με φορείς από την Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία και Κύπρο, διακρίθηκε ως παράδειγμα αριστείας στον οδηγό υλοποίησης των Προγραμμάτων Λεονάρντο 2013-2017 «Best of Adams: Καινοτόμα Προϊόντα για την Επαγγελματική Εκπαίδευση» του  EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών, και μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για τους εκπαιδευτές για πέντε Βασικές Ικανότητες για τη δια βίου μάθηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).
  • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERF: Πρότυπο Πιστοποίησης για τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς που υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με φορείς από την Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία και Κύπρο, διακρίθηκε ως παράδειγμα αριστείας στον οδηγό «Βέλτιστες πρακτικές για τα προγράμματα  δια Βίου Μάθησης, Ελλάδα-Κύπρος (“Best Practices Life Long Learning Programme, Greece-Cyprus”)». Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών, και μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για τους εκπαιδευτές για πέντε Βασικές Ικανότητες για τη δια βίου μάθηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ).
  • Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERF: Πρότυπο Πιστοποίησης για τις Βασικές Ικανότητες του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς που υλοποιήθηκε από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με φορείς από την Σουηδία, Ισπανία, Αγγλία και Κύπρο, διακρίθηκε ως παράδειγμα αριστείας στην πλατφόρμα δημοσίευσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Erasmus (Erasmus+ Project Results Platform) του Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της ευρωπαϊκής ένωσης  (EACEA). Το πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος σπουδών, και μεθοδολογικής εργαλειοθήκης για τους εκπαιδευτές για πέντε Βασικές Ικανότητες για τη δια βίου μάθηση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΠΑ). 
  • Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» διακρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το πρόγραμμα «DREAM – Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στα ΜΜΕ» και συμπεριλήφθηκε στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα ήταν μια κοινή πρωτοβουλία 17 φορέων από όλη την Ελλάδα και είχε ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Αφήστε μια απάντηση