Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχει Κρατικό δίπλωμα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Κρατικής αναγνώρισης σε τίτλους σπουδών. Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό του έργο αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

Αδιαμφισβήτητα, το δίπλωμα του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί επένδυση ζωής για τους νέους της Θεσσαλίας.

Αφήστε μια απάντηση