Η Νοσηλευτική σχετίζεται με την παροχή φροντίδας σε ανθρώπους με στόχο την διατήρηση αλλά και την βελτίωση της υγείας, την εφαρμογή θεραπευτικών μέσων κατά την ασθένεια και την αποκατάσταση. Η φροντίδα αποτελεί τη βάση της Νοσηλευτικής και εκφράζεται μέσα από δραστηριότητες, συμπεριφορές, στάσεις και σχέσεις.

Η φροντίδα είναι ένα χαρακτηριστικό που όλοι μας το έχουμε ανάγκη σε κάποιο στάδιο της ζωής μας και πολύ πιθανόν να έχουμε προσπαθήσει κάποια στιγμή να παρέχουμε φροντίδα σε άλλον άνθρωπο. Όταν τα άτομα δεν μπορούν να φροντίσουν ή να συντηρήσουν τον εαυτό τους, είτε γιατί δεν έχουν τη γνώση, είτε γιατί δεν έχουν τις δεξιότητες, τότε λέμε ότι έχουν έλλειμμα αυτό-φροντίδας. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο Νοσηλευτής και καλύπτει τις ανάγκες που δεν μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τα άτομα.

O Νοσηλευτής είναι ο επαγγελματίας με απεριόριστες προσωπικές ανταμοιβές αφού με τις σπουδές του εισέρχεται στον κόσμο της προσφοράς, του αλτρουισμού και της ανθρωπιάς. Αυτές τις αξίες μαθαίνουν οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στους σπουδαστές των Επαγγελμάτων Υγείας.

Επιπλέον και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι μεγάλες, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες η Νοσηλευτική ανήκει στα δέκα επαγγέλματα με ετήσια αύξηση θέσεων εργασίας. Σ΄ αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο σ’ αυτόν τον τομέα.

*Το άρθρο είναι της εκπαιδεύτριας κας. Μακρή Αρετής, Νοσηλεύτρια

Αφήστε μια απάντηση