Ο κύριος στόχος των μέτρων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας δεν μπορεί να είναι η εξάλειψη του εγκλήματος, αλλά μάλλον ο περιορισμός του στα ελάχιστα δυνατά όρια.
Η αντεγκληματική πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική, μόνο με την ευνοϊκή στάση και την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Το κοινό πρέπει να κρατείται ενήμερο για τα προβλήματα της εγκληματικότητας. Πρέπει να υπάρχει κοινωνική πρόληψη, η οποία επιτυγχάνεται με ενημέρωση των γονέων για τα προβλήματα της νεανικής εγκληματικότητας, με πλήρη επιμόρφωση των δασκάλων πάνω στα θέματα αυτά, με προτεραιότητα στην επαγγελματική απασχόληση των νέων και στην επαγγελματική εκπαίδευση των νέων εγκληματιών με σκοπό την εύρεση εργασίας, με ενθάρρυνση των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων να δίνουν στις πόλεις ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των πολιτών για βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωσης της εγκληματικότητας των πόλεων, με συνεννόηση με ασφαλιστικές εταιρίες και με ειδικούς σε θέματα ασφαλείας για τη λήψη προφυλάξεων και τεχνικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη των ευκαιριών για την τέλεση εγκλήματος.

Εκτός από τα κοινωνικά μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, μεγάλης σημασίας είναι τα αστυνομικά μέτρα αντιμετώπισής της. Η αποτελεσματική αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και αποσκοπεί στην πρόληψη των αξιόποινων πράξεων και την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης.

Σημαντικό κομμάτι στην αστυνόμευση ασκεί και η ιδιωτική αστυνομία (Security).

Εκεί ο ρόλος του επαγγελματία Security είναι καθοριστικός. Ο επαγγελματίας Security πρέπει να έχει τις γνώσεις και την εξειδίκευση για το πώς πρέπει να κινηθεί και τι πρέπει να προσέξει κατά την ενάσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, αλλά και πως πρέπει να ενεργεί εάν βρεθεί στον τόπο διάπραξης κάποιου εγκλήματος. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ενεργεί ένας επαγγελματίας Security για τη διάσωση ανέπαφων όλων των στοιχείων και πειστηρίων μιας εγκληματικής πράξης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την υποβοήθηση των εγκληματολογικών ερευνών, με αποτέλεσμα την πιο εύκολη εξιχνίαση των εγκλημάτων.

Η άρτια θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του απόφοιτου επαγγελματία Security του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, αποτελεί το μέγιστο εφόδιο για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του!

*Το άρθρο είναι της εκπαιδεύτριας κας Δαμασιώτου Ειρήνης, Νομικού.

Αφήστε μια απάντηση