Σε στρατηγική συνεργασία με την AEGEO SPAS, μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες διαχείρισης κέντρων ευεξίας στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό, προχώρησε το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ. Συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά την πρακτική άσκηση με αμοιβή και στη συνέχεια δυνατότητα εργασίας σπουδαστών και σπουδαστριών των ειδικοτήτων «Αισθητικής» και «Φυσικοθεραπείας» στα SPA της εταιρείας.

Αναγνωρίζοντας ότι στην παροχή υπηρεσιών και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών σωματικής ευεξίας ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο, απαραίτητα κρίνονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του (ήθος, παιδεία κλπ.), καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και δεξιοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός, ως η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, σημειώνει ανοδική πορεία και η απασχόληση σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία, SPA, κ.ά.) αποτελεί ευκαιρία στην απασχόληση!

Αφήστε μια απάντηση