Στα πλαίσια του μαθήματος «Στοιχεία Εργατικού Δικαίου» οι σπουδαστές του τμήματος Security του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ συνοδευόμενοι από την εκπαιδεύτριά

τους κα Δαμασιώτου Ειρήνη πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας).

Τους σπουδαστές υποδέχθηκε ο κος Ανδέας Μίχος ο οποίος αρχικά μίλησε για το έργο του ΣΕΠΕ και τις αρμοδιότητές του και συγκεκριμένα για:
• την επίβλεψη και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
• την έρευνα, ανακάλυψη και δίωξη των περιπτώσεων παράβασης της εργατικής νομοθεσίας και παράνομης απασχόλησης, καθώς και την έρευνα για την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων,
• την παροχή πληροφοριών και υποδείξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

Στην συνέχεια, οι σπουδαστές είχαν την δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους από τη μελλοντική σύμβαση εργασίας τους, ως Στελέχη Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Αντιλήφθηκαν τη σημασία της γνώσης και κατανόησης των όρων της συμβάσεως εργασίας τους, για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, αλλά και τη σωστή εκπλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεών τους.

Αφήστε μια απάντηση