Πολλές φορές γίνεται συζήτηση για την κατάσταση της εκπαίδευσης στην χώρα μας, αλλά σχεδόν πάντα παραγκωνίζεται η πολύπαθη επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό το σημαντικό κομμάτι της παρεχόμενης ελληνικής παιδείας ζει πάντα στην σκιά της γενικής παιδείας κάτι που δεν ισχύει για την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και οι αλλαγές που επέφερε στην αγορά εργασίας, επιβάλλουν στους σπουδαστές να αποκτούν νέες εξειδικεύσεις, που να τους καθιστούν ανταγωνίσιμους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μία ειδικότητα που προσφέρει τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις και  επαγγελματική αποκατάσταση είναι ο «Βοηθός Φαρμακείου».

Βοηθός φαρμακείου είναι ο εργαζόμενος που είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου, έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί και ολοκληρώνει το έργο του φαρμακοποιού. Στο αντικείμενο της εργασίας του περιλαμβάνονται η εκτέλεση συνταγών, η συνταγογραφία, οι παραγγελίες των φαρμάκων, η τακτοποίηση των φαρμάκων στα ράφια του φαρμακείου και η εξυπηρέτηση του κοινού που ζητεί φάρμακα. Επιπλέον, παρασκευάζει φάρμακα και καλλυντικά υπό την εποπτεία του επιβλέποντος φαρμακοποιού και ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τη σύσταση των πρώτων υλών και των προϊόντων, αξιοποιώντας τη σχετική οργανολογία.

Πρόκειται επομένως για μία ειδικότητα που την χαρακτηρίζει το ενδιαφέρον και η προσφορά στους συνανθρώπους, η εξυπηρέτηση και η ενηµέρωση των πελατών, η υποµονή, η προσοχή, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η ακρίβεια στην ταξινόµηση πληροφοριών και στοιχείων και οι επικοινωνιακές δεξιότητες.

Αφήστε μια απάντηση