Μια συνέντευξη με τον κο Βασίλη Ζάρκο, Διευθυντή του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Μια από τις σπουδαιότερες αποφάσεις για τους νέους, είναι η επιλογή επαγγέλματος, αν ληφθεί υπόψη ότι στο χώρο εργασίας του ένας άνθρωπος δαπανά το ένα τρίτο περίπου της ζωής του.

Σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης, η επιλογή επαγγέλματος γίνεται ακόμη δυσκολότερη μιας και κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει πως θα εξελιχθεί η κατάσταση τα επόμενα χρόνια.
Το σημαντικότερο είναι το επάγγελμα που θα ακολουθήσει κανείς, να ταιριάζει με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Διότι χωρίς πάθος και μεράκι κανείς δεν μπόρεσε να προχωρήσει με αξιώσεις.
Την σημερινή εποχή, οι περισσότεροι νέοι είναι κάτοχοι πτυχίων. Έρευνες έχουν δείξει ότι μέχρι το 2020, το 40% του πληθυσμού θα είναι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. H αγορά εργασίας όμως έχει περισσότερο ανάγκη από απόφοιτους τεχνικών σχολών.
Για τον λόγο αυτό, το μέλλον της χώρας βρίσκεται στην παροχή ποιοτικών και ανταποδοτικών σπουδών και ειδικεύσεων, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας πυλώνας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και μια πιο αποτελεσματική πολιτική στην δια βίου μάθηση.

Οι παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας απόφοιτος λυκείου στην επιλογή του μελλοντικού του επαγγέλματος
Συνήθως υπάρχουν πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα που ταιριάζουν στον καθένα μας. Όταν λοιπόν ένας νέος, έχει διερευνήσει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντά του, τότε θα πρέπει να διαλέξει ένα επάγγελμα που του ταιριάζει, αλλά παράλληλα και να έχει ζήτηση στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό, ένας απόφοιτος λυκείου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής:

1. Η επιλογή σπουδών και επαγγέλματος με βάση αποκλειστικά το κύρος και το γόητρο δεν είναι ασφαλές κριτήριο και δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση τη σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κάθε πτυχίου και οι δυνατότητες μελλοντικής μας αποκατάστασης είναι σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τα γνωρίζουμε πριν την τελική μας επιλογή.
3. Πολλοί υποψήφιοι επιλέγουν μια σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την άμεση απορρόφηση στο δημόσιο, δεδομένο το οποίο μεταβάλλεται δραστικά.
4. Το γεγονός πως δεν γνωρίζουμε ένα επάγγελμα δεν σημαίνει πως πρέπει να το απορρίψουμε άκριτα.
5. Η διεθνής διάσταση ενός πτυχίου-επαγγέλματος. Πλέον όλο και περισσότεροι μαθητές και νέοι απόφοιτοι εξετάζουν το δεδομένο απασχόλησής τους στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, σπουδές και εξειδικεύσεις πιο «παγκοσμιοποιημένες» μπορούν να αποτελέσουν διαβατήριο στη μελλοντική αγορά εργασίας.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι, ολοκληρωμένος άνθρωπος και επιτυχημένος επαγγελματίας, είναι εκείνος που έχει πνευματικές ανησυχίες και ευαισθησίες, εμμένει σε αξίες και αρχές, αναζητά τη γνώση, αναπτύσσει κριτική και δημιουργική σκέψη, ενεργεί με εντιμότητα, διορατικότητα και αποτελεσματικότητα και δραστηριοποιείται θετικά για το δικό του αλλά και για το γενικότερο καλό.

O ρόλος της οικογένειας
Η οικογένεια είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες επιρροής του ατόμου για την επαγγελματική του σταδιοδρομία και οι επιδράσεις που ασκεί στο άτομο είναι καθοριστικής σημασίας.
Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς θα πρέπει να προτρέπουν τα παιδιά τους να επιλέγουν επαγγέλματα σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις και όχι σύμφωνα με την εποχή που έζησαν εκείνοι. Η εποχή έχει αλλάξει δραματικά και για αυτό οι γονείς θα πρέπει να συμβουλεύονται ειδικούς για τον τρόπο υποστήριξης των παιδιών τους, και να αφήνουν τα παιδιά τους να παίρνουν από μόνα τους αποφάσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και να αναζητούν την καινοτομία και τη διαφορετικότητα.
Επίσης, θα πρέπει να έχουν έναν συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στα παιδιά τους και να τους δίνουν την δυνατότητα να επιλέξουν επαγγέλματα του μέλλοντος που να ταιριάζουν με τις προσωπικές τους κλίσεις, δεξιότητες και ταλέντα, στοχεύοντας θετικά στο αύριο. Γιατί το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν και μάχονται γι’ αυτό.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών φορέων
Οι εκπαιδευτικοί φορείς, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας. Οι εκπαιδευτικοί φορείς θα πρέπει, μέσα από το εκπαιδευτικό τους έργο να:
• διαμορφώνουν δυναμικές προσωπικότητες κατά την διάρκεια των σπουδών τους,
• εξασφαλίζουν «παγκοσμιοποιημένες», ποιοτικές και αναγνωρισμένες σπουδές στους νέους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
• παρέχουν πρόσθετα εφόδια (μαθήματα Η/Υ, αγγλική γλώσσας) για να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει αναπτύξει στο ΙΕΚ που λειτουργεί σε Λάρισα και Βόλο, μια σειρά εργαλείων και μεθοδολογιών ώστε οι σπουδές να αποτελούν το διαβατήριο στην απασχόληση. Βασικό μέλημα είναι να διαπλάσει προσωπικότητες και μέσα από τις παροχές που προσφέρει να δώσει στους σπουδαστές του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Έτσι λοιπόν παρέχει:
Αναγνωρισμένες σπουδές που οδηγούν σε κρατικό πτυχίο με ευρωπαϊκή ισχύ σε τομείς που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Δωρεάν μαθήματα Η/Υ και αγγλικών που οδηγούν σε πιστοποίηση
Πρακτική άσκηση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα!
Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει να καλύψει τις προσδοκίες των νέων που θέλουν να σπουδάσουν σε ειδικότητες με υπάρχουσα ζήτηση, χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο τους, αποκτώντας παράλληλα όλα τα εφόδια για να εξασφαλίσουν εργασία ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η συμβουλή μας στους νέους που θέλουν να σπουδάσουν

Ο καθένας μας, ακόμη και αν είναι άνεργος, οφείλει στον εαυτό του να αξιοποιεί το χρόνο του δημιουργικά «εξοπλίζοντας» το βιογραφικό του με νέα προσόντα και ικανότητες, επενδύοντας στη μάθηση. Η μάθηση είναι ο μόνος δρόμος που μας οδηγεί με ασφάλεια στην επαγγελματική αποκατάσταση και ευημερία.

Αφήστε μια απάντηση