Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» πρωτοπορεί στις διαδικασίες μάθησης προσφέροντας ένα πακέτο καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του οποίου οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες προσεγγίζουν τη μάθηση με θετική διάθεση, ανακαλύπτοντας τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν σε πολλούς άξονες, όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιστοποίηση γνώσεων, ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), ενισχυτική διδασκαλία κλπ.

 

Ειδικότερα, ήδη από τις αρχές του Β εξαμήνου 2015 (24/02/2015) οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες των τμημάτων Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Multimedia / Web Designer – Developer / Video Games), Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών, Τεχνικός Εφαρμογών Αισθητικής Τέχνης, Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης, παρακολουθούν δωρεάν μαθήματα Αγγλικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τα οποία οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Είναι αλήθεια ότι όποιο από τα παραπάνω επαγγέλματα και να ακολουθήσει κανείς οφείλει στον εαυτό του να κατέχει τις παραπάνω πιστοποιημένες δεξιότητες, ώστε να έχει τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα για την επαγγελματική πορεία, αλλά και για την προσωπική του εξέλιξη και ευημερία. Στα πλαίσια της επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές/στριες να αναπτύξουν δεξιότητες που τους καθιστούν σύγχρονους και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Μέσα από μαθησιακές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητές τους το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει εξασφαλίσει για όλους τους σπουδαστές/στριες:

  1.  Μαθήματα αγγλικής γλώσσας που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση επιπέδου Β2 http://www.tieexams.gr/ το οποίο αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να εργαστούν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό (Υπεύθυνη Μαθημάτων: κα Φωτεινή Παππή)
  2.  Μαθήματα Η/Υ που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση http://www.i-skills.gr/ αφού η σωστή χρήση των τεχνολογιών είναι απαραίτητο προσόν για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα (Υπεύθυνος Μαθημάτων: κ. Δημήτριος Παπαιωάννου)

{gallery}article-images/iek/2015-4-3{/gallery}

Αφήστε μια απάντηση