Στο κλείσιμο του πρώτου έτους σπουδών τους, οι σπουδαστές του τμήματος Βοηθός Φαρμακείου του

ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ (Παράρτημα Βόλου) και στα πλαίσια των μαθημάτων τους Αναλυτική Χημεία και Χημική Τεχνολογία. επισκέφτηκαν τη Χημική Υπηρεσία του Βόλου (αυτοτελούς τμήματος  του Γενικού Χημείου του Κράτους) υνοδεία του εκπαιδευτή τους Αναστάσιου Μπέσιου, Χημικού Μηχανικού.

Η εκπαιδευτική επίσκεψη ξεκίνησε με την ενημέρωση των σπουδαστών από την διευθύντρια σχετικά με τη δομή, το σκοπό και τη λειτουργία της  Χημικής Υπηρεσίας Βόλου.  Στη συνέχεια οι σπουδαστές  ξεναγήθηκαν στους χώρους της υπηρεσίας και ειδικότερα στα εργαστήρια στα οποία διενεργούνται οι Χημικές Αναλύσεις  για τις  οποίες η Χημική Υπηρεσία έχει πιστοποιηθεί. Ακολούθως  οι σπουδαστές του ΙΕΚ παρακολούθησαν την, σε πραγματικές συνθήκες, λειτουργία συσκευών και διατάξεων Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης  όπως η Αέρια Χρωματογραφία (GC), η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης κτλ , από το στάδιο της προετοιμασίας και εισαγωγής του δείγματος έως και την εξαγωγή του Χρωματογραφήματος. Με την βοήθεια του Στελέχους της Υπηρεσίας  κ. Μανώλη Τάσιου, Γεωπόνου και Τεχνολόγου Τροφίμων  και του Εκπαιδευτή τους οι σπουδαστές ενημερώθηκαν για  τις βασικές αρχές αλλά και τις ιδιαιτερότητες  των Ενόργανων Μεθόδων Ανάλυσης, οι οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά στα μαθήματα του 2ου έτους σπουδών της ειδικότητας. Στη συνέχεια οι σπουδαστές παρακολούθησαν  τεχνικές της Κλασσικής Χημικής Ανάλυσης  όπως  η μέτρηση της περιεκτικότητας  της αλκοόλης σε οινοπνευματώδη ποτά κτλ.

Στο τέλος και στην συζήτηση που ακολούθησε και αφού απαντήθηκαν ερωτήσεις και επιλυθήκαν απορίες σχετικά με τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, οι σπουδαστές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα της επίσκεψης  κατανοώντας τη σημασία της Χημείας και της Χημικής Ανάλυσης ως βασικά αντικείμενα των ειδικότητας του Βοηθών Φαρμακείου.

Αφήστε μια απάντηση