Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ Δήμητρα πρωτοστατεί και πάλι στη Θεσσαλία μια και

αποτελεί τον κύριο συνδιοργανωτή του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου “International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century”. To συγκεκριμένο συνέδριο συνδιοργανώνεται από το ΙΕΚ Δήμητρα και 5 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θα περιλαμβάνει μία σειρά από 60 διαφορετικές εισηγήσεις σε σχέση με τα παιδαγωγικά, τη διδασκαλία και τη μάθηση. Προσκεκλημένοι ομιλητές από Ευρώπη και Αμερική θα υλοποιήσουν επίσης, τιμητικές ομιλίες! Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΙΕΚ Δήμητρα πρωτοστατεί και πάλι στη Θεσσαλία μια και αποτελεί τον κύριο συνδιοργανωτή του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου “International Conference on Language Teaching and Learning in the 21st Century”. To συγκεκριμένο συνέδριο συνδιοργανώνεται από το ΙΕΚ Δήμητρα και 5 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θα περιλαμβάνει μία σειρά από 60 διαφορετικές εισηγήσεις σε σχέση με τα παιδαγωγικά, τη διδασκαλία και τη μάθηση. Προσκεκλημένοι ομιλητές από Ευρώπη και Αμερική θα υλοποιήσουν επίσης, τιμητικές ομιλίες! 

https://language-conference.weebly.com/

Αφήστε μια απάντηση