[toggle state=”closed” name=”toggle1″ title=”Σύγχρονες υποδομές”]

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» επενδύει στην ποιότητα των υποδομών του, οι οποίες αναβαθμίζουν το επίπεδο σπουδών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα σύγχρονα εποπτικά μέσα και ο άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός δίνουν νέα δυναμική σε ένα μαθησιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις των σπουδαστών.

Παράλληλα, το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει εξασφαλίσει στρατηγική συνεργασία με το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μέσω του οποίου παρέχεται στους σπουδαστές η πραγματοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής τους άσκησης.

Οι υποδομές του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Λάρισα

 

{gallery}galleries/larissa17-18{/gallery}

 

Τα εργαστήρια του τομέα Υγείας

 

{gallery}galleries/iaso17-18{/gallery}

 

Οι υποδομές του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο Βόλο

 

{gallery}galleries/volos17-18{/gallery}

[/toggle]

[toggle state=”closed” title=”Γραφείο Σταδιοδρομίας – Mentoring”]

download Το γραφείο σταδιοδρομίας του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» στελεχωμένο από έμπειρους συμβούλους εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στους σπουδαστές από την πρώτη κιόλας μέρα μέχρι και την αποφοίτησή τους. Η συμβουλευτική βοηθά το σπουδαστή στο σχεδιασμό της καριέρας του με στόχο την καλύτερη δυνατή εξέλιξή του σε επίπεδο επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Πιο αναλυτικά,

α) Στην αρχή των σπουδών:

 • Δημιουργεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης ενώ συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή του σπουδαστή στο νέο εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στην φοιτητική ζωή
 • Αναδεικνύει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε σπουδαστή, τα οποία καθορίζουν το επαγγελματικό του προφίλ
 • Προτείνει λύσεις για την επιλογή της κατάλληλης ειδικότητας ανοίγοντας νέους ορίζοντες για την επαγγελματική σταδιοδρομία

β) Κατά τη διάρκεια των σπουδών:

 • Προσφέρει επαγγελματική συμβουλευτική προσαρμοσμένη στο μοτίβο ζωής του κάθε σπουδαστή
 • Εξασφαλίζει την επαφή των σπουδαστών με εργοδότες του δικτύου των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων
 • Διευκολύνει το σπουδαστή να διακρίνει τις κατάλληλες «διαδρομές» που θα μπορούσε να ακολουθήσει στο σχεδιασμό της καριέρας του

γ) Στο τέλος των σπουδών παρέχει έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για:

 • Τη συνέχιση σπουδών σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

[/toggle]

[toggle state=”closed” title=”Εκπαιδευτικές Καινοτομίες”]

Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» πρωτοπορεί στις διαδικασίες «μάθησης» προσφέροντας ένα πακέτο καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του οποίου οι σπουδαστές προσεγγίζουν τη μάθηση με θετική διάθεση ανακαλύπτοντας τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν στους εξής άξονες:

 

 

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιστοποίηση γνώσεων

iskillsΣτα πλαίσια της επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν δεξιότητες που τους καθιστούν σύγχρονους και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Μέσα από μαθησιακές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους έχουν εξασφαλιστεί για όλους τους σπουδαστές:

 • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας που οδηγούν σε πιστοποίηση επιπέδου Β2, το οποίο αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εργαστούν στο εξωτερικό
 • Μαθήματα Η/Υ που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση, αφού η σωστή χρήση των τεχνολογιών είναι απαραίτητο προσόν για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα
 • Προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση σε διάφορες ειδικότητες αιχμής, ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ του κάθε σπουδαστή

Οι ικανότητες που θα αποκτηθούν θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να ανταποκριθούν σε μία τεχνολογικά αναπτυσσόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας, η οποία αναζητά στελέχη πλήρως καταρτισμένα και με σύγχρονα προσόντα και δεξιότητες.

β) Ηλεκτρονική Μάθηση (E – learning)

e-learningΗ αξιοποίηση των Τεχνολογιών είναι η πιο σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση. Η διαδραστική μάθηση αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης του μαθησιακού χρόνου και του χώρου μελέτης, αυτονομίας, αναζήτησης πληροφορίας, κλπ.

Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενισχύει την κλασική εκπαίδευση με τη χρήση του e – learning δημιουργώντας σπουδαστές ψηφιακά εγγράμματους, δίνοντάς τους κίνητρο να ανανεώνουν διαρκώς τις γενικές και ειδικές γνώσεις τους.
Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα μάθησης e-dimitra παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εικονικής τάξης (e class) για κάθε ειδικότητα. Η συνεχής ηλεκτρονική αλληλεπίδραση σπουδαστών και εκπαιδευτών και η χρήση του σύγχρονου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ευνοούν τις διαδικασίες περαιτέρω μελέτης και αυτοεκπαίδευσης ενισχύοντας τα αποτελέσματα της μάθησης. Παράλληλα, προσφέρουν την πρόκληση της ενεργητικής συμμετοχής σε ένα υπερσύγχρονο μαθησιακό ιστότοπο.

Για την ενθάρρυνση της χρήσης του e – learning παρέχεται Δωρεάν Tablet σε όλους τους σπουδαστές.

γ) Ενισχυτική διδασκαλία

20f6c7349aec37c665f2adb1f60653cc LΌπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας ενισχύονται από το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν μαθησιακά κενά κατά τη διάρκεια των σπουδών, να καλύπτονται οι ανάγκες και των πιο απαιτητικών ή αδύναμων σπουδαστών και να εκσυγχρονίζονται οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις του κάθε επαγγέλματος.

Έτσι, το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή προσφέροντας επιπρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία σε δύο επίπεδα:

 • Κάλυψη κενών κατά τη διάρκεια των σπουδών και συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
 • Ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησής τους στον ΕΟΠΠΕΠ

[/toggle]

[toggle state=”closed” title=”Διασύνδεση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης”]

diasindesi Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πολλούς σημαντικούς φορείς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο, από τη μία, τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και, από την άλλη, την προώθηση στην απασχόληση των σπουδαστών σε εκατοντάδες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όλων των κλάδων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια ευρωπαϊκή προοπτική για όσους το επιθυμούν.

Μέρος της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι η ένταξη των σπουδαστών και αποφοίτων στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF). Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων λειτουργεί ως ένας μηχανισμός, ο οποίος επιτρέπει την ευκολότερη αναγνώριση και κατανόηση των προσόντων σε διαφορετικές χώρες και συστήματα στην Ευρώπη. Έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της κινητικότητας προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε σπουδαστές και αποφοίτους που το επιθυμούν να μετακινηθούν από χώρα σε χώρα για εργασία ή συνέχιση των σπουδών.

Μέσω της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε πλήρη αντιστοίχιση με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF), το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» παρέχει τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση ή και μόνιμη εργασία σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης αλλά και συνέχισης των σπουδών σε κολλέγια του εξωτερικού.

Η σωστή προετοιμασία για την αγορά εργασίας απαιτεί εξοικείωση των σπουδαστών με τα πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας. Οπότε, το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει εξασφαλίσει:

 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό
 • Πρακτική άσκηση και εργασία στο εξωτερικό
 • Διασύνδεση με Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Υλοποίηση Project σε πραγματικούς χώρους εργασίας

[/toggle]

[toggle state=”closed” title=”Άλλες παροχές”]

 • Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα για την καταβολή διδάκτρων
 • Ειδικές εκπτώσεις για πολύτεκνους και μέλη οικογενειών με χαμηλό ειδόδημα
 • Φοιτητική ταυτότητα – εκπτωτικά κουπόνια
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ.
 • Πρόσβαση στις δράσεις και στα προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
 • Σε όλους τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ παρέχεται ένας λογαριασμός Microsoft Office 365, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε 5 προσωπικές τους συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).

[/toggle]

 

Αφήστε μια απάντηση