“Ειδική Διδασκαλία & Μάθηση σε Τάξεις με Πολυμορφία”

Διάρκεια: 05.04.21 – 30.07.21
Έναρξη: 05.04.21 12 ώρες / εβδομάδα

α) Απευθύνεται
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης απευθύνεται σε όλους τους αποφοίτους ΙΕΚ, κατόχους ΒΕΚ οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου ΙΕΚ ή και πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην ουσιαστική αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

β) Στόχος
Στόχος του προγράμματος μετεκπαίδευσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με θέματα προσέγγισης και διδασκαλίας μαθητών με ιδιαιτερότητες μάθησης, συμπεριφοράς και επικοινωνίας.

γ) Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με συνδυασμό φυσικής παρουσίας και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Blended Learning). Μέσω της σύγχρονης Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, τα μαθήματα προσφέρονται online με real time παρακολούθηση μέσα από την τάξη (σύγχρονη εκπαίδευση), αλλά και βιντεοσκοπημένα (ασύγχρονη εκπαίδευση), με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες να έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος όσες φορές επιθυμούν, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Απαιτούμενος εξοπλισμός: οποιαδήποτε συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο (desktop, laptop, tablet, smartphone) προκειμένου να συνδεθείτε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

δ) Θεματικές ενότητες
Τον ακαδημαϊκό συντονισμό του προγράμματος έχουν ο Δρ. Ισαάκ Παπαδόπουλος και η Δρ. Σοφία Ράπτη.
Οι ενότητες του προγράμματος μετεκπαίδευσης είναι:

Οι ενότητες του προγράμματος είναι:

  1. Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή εργασιών
  2. Ειδική Αγωγή – Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  3. Γλωσσικές Διαταραχές
  4. Δίγλωσση Ανάπτυξη και Εκπαίδευση
  5. Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε τάξεις με πολυμορφία
  6. Ειδικά Θέματα: Πολυμορφία στις Τάξεις (π.χ. Νοηματική Γλώσσα, Αυτισμός κτλ)
  7. Γραπτή Εργασία

ε) Οφέλη

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν και να διδάξουν τάξεις με πολυμορφία.

Θα λάβουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές.
Θα συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ειδικής διδασκαλίας και μάθησης.
«Βεβαίωση Παρακολούθησης» από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ»

στ) Εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν σημαντική ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα καθώς και μεγάλη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προγράμματος.

ζ) Δίπλωμα
Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του προγράμματος μετεκπαίδευσης θα δοθεί το Δίπλωμα της Training Qualification “Post Graduate Diploma in Special Teaching and Learning in Diverse Classrooms (level 7) equivalent ”.

Επικοινωνία
Λάρισα: Παλαιολόγου 19, (έναντι ΟΣΕ) 2410 554024
Βόλος: Φερών 65 (OLD CITY) 24210 38333

Αφήστε μια απάντηση