Οι σπουδαστές της Σ.Α.Ε.Κ ΔΗΜΗΤΡΑ είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Weskill. Τι ακριβώς είναι, όμως, το Weskill; Τη στιγμή που ο  κόσμος μας ολοένα και περισσότερο καθοδηγείται από την υγεία και την ευημερία, το έργο WeSkill παρουσιάζει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για τη βελτίωση του τομέα του τουρισμού, της ευεξίας και του ιαματικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και των δυναμικών αναγκών της αγοράς εργασίας, υποσχόμενη μια εξατομικευμένη μαθησιακή εμπειρία που ευθυγραμμίζει τις δεξιότητες με τις απαιτήσεις του κλάδου. Επιτρέπει στους σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους ενήλικες/εργαζόμενους να χρησιμοποιούν εξατομικευμένα μαθησιακά εργαλεία που προωθούν συνέργειες μεταξύ της εκπαίδευσης και του χώρου εργασίας. Αυτή η πλατφόρμα, η οποία είναι προσαρμοσμένη στα προσόντα του επιπέδου 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (EQF), αποτελεί αφετηρία για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της προόδου προς έναν πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο τομέα τουρισμού, ευεξίας και ιαματικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, από την 26η  Μαρτίου έως την 5η Απριλίου οι σπουδαστές παρακολούθησαν ένα σεμινάριο 30 ωρών με θέμα τη βελτίωση του τομέα του τουρισμού, της ευεξίας καθώς και του ιαματικού τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν συνεχεία, ακολούθησε την 18η  Απριλίου μια ημερίδα, στην οποία απονεμήθηκαν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες του σεμιναρίου και παρουσιάστηκαν τα επόμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία τόσο οι σπουδαστές όσο και οι εκπαιδευτές θα έχουν εκ νέου τη δυνατότητα συμμετοχής.

Πιο αναλυτικά, κατά την πρώτη εβδομάδα υλοποίησης του σεμιναρίου παρουσιάστηκε η θεματική ενότητα με θέμα «Πελατοκεντρική επικοινωνία και δεξιότητες εξυπηρέτησης – Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων» και εισηγητή τον κο Δημήτρη Τσουτσουλάκη.  Κατά τη δεύτερη εβδομάδα παρουσιάστηκε η θεματική ενότητα «Δεξιότητες ψηφιακού μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες Σπα και ευεξίας» με εισηγήτρια την κα Παρασκευή Λάππα. Ο κύκλος του Weskill ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή μιας ομάδας του ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας κατά το διάστημα 23-24 Απριλίου με εκπροσώπους του προγράμματος από διάφορες χώρες όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η Λετονία, η Σλοβενία και άλλες.

Ανάλογες δράσεις αγκαλιάζονται από τους σπουδαστές που επιθυμούν να χτίσουν ένα επιλέξιμο βιογραφικό στην αγορά εργασίας.