Η στάση σώματος που υιοθετούμε όταν περπατάμε, στεκόμαστε όρθιοι ή καθόμαστε επηρεάζει την υγεία μας, από τη σπονδυλική στήλη μέχρι την αναπνευστική λειτουργία, αλλά και τη διάθεση και την εμφάνισή μας. Η καθημερινότητα και το άγχος επιδρούν με

επιβλαβή τρόπο στη στάση του σώματος μας με συνέπεια μυϊκούς πόνους, παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, προβολή κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, κ.ά.

Για την καθιέρωση μιας σωστής στάσης σώματος σημαντικός είναι ο ρόλος της εργονομίας και η σωστή εφαρμογή της στο περιβάλλον εργασίας και στο περιβάλλον που κινείται και ζει το άτομο.

Ακολουθώντας τα παρακάτω επίπεδα μπορούμε να βελτιώσουμε τη στάση σώματος στην εργασία!
Επίπεδο 1ο: Σχεδίαση της εργασίας
Σημαντική είναι η χρήση συσκευών και μηχανημάτων τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα, πληρούν τις εργονομικές προδιαγραφές και εγγυώνται ασφαλή χρήση με σκοπό να μειώσουν την ανθρώπινη προσπάθεια στο ελάχιστο και να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Ακόμη, η εναλλαγή εργασιών κατά τη διάρκεια της απασχόλησης επιτρέπει την χαλάρωση των μυϊκών ομάδων που καταπονούνται από την εργασία.
Επίπεδο 2ο: Οργάνωση του χώρου εργασίας
Η οργάνωση του χώρου εργασίας πρέπει να προσφέρει εύκολη προσπέλαση όλων των εργαλείων, ειδικά αυτών που είναι ογκώδη ή χρησιμοποιούνται συχνότερα για να αποτρέπεται η κόπωση από τις μετακινήσεις και την περιττή καταβολή δυνάμεων.Η τοποθέτηση των αντικειμένων πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον εργαζόμενο και κατά σειρά χρησιμότητας.
Σημαντική επίσης είναι η ρύθμιση των επιπέδων θερμοκρασίας και φωτισμού στο χώρο εργασίας.
Επίπεδο 3ο: Σχεδίαση των εργαλείων και του εξοπλισμού
Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας, αυτά ορίζονται κατάλληλα με βάση το βάρος τους, τη μορφή και τη διάμετρο των λαβών, καθώς και το μήκος των λαβών καθώς και ο εξοπλισμός του χώρου εργασίας. (γραφείο, καρέκλα, οθόνη υπολογιστή)
Επίπεδο 4ο: Τεχνικές πρόληψης μυοσκελετικών διαταραχών
Μια τεχνική πρόληψης αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων. Η καλή οργάνωση του χώρου εργασίας και η επιλογή σωστού εξοπλισμού με εργονομική υποδομή μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις περιορισμού της εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών. Ακόμη, μια άλλη τεχνική πρόληψης αφορά την αποφυγή κάμψης του κορμού. Η παρατεταμένη κάμψη του κορμού προκαλεί υπερβολικές φορτίσεις σε όλες τις δομές της σπονδυλικής στήλης, με επακόλουθες ενοχλήσεις στις περιοχές του αυχένα και της ωμικής ζώνης. Σε αντίθεση με την παρατεταμένη κάμψη του κορμού ο εργαζόμενος μπορεί να κάμπτει τα γόνατα φορώντας ειδικά εξαρτήματα (μαξιλάρι) και έτσι να μειώσει σημαντικά τα φορτία που ασκούνται στην σπονδυλική στήλη.

Ακολουθώντας τα παραπάνω tips για τη στάση σώματος, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα δουλεύετε πιο ξεκούραστα και πιο αποδοτικά μη τραυματίζοντας το σώμα!

Σημαντικές τεχνικές που τις μαθαίνει κάποιος σπουδάζοντας «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ!

*Το άρθρο είναι της εκπαιδεύτριας κας. Μπουντούκου Μαρίας, Φυσικοθεραπεύτρια

Αφήστε μια απάντηση