Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με τίτλο «Καινοτόμα Διαχείριση των «έξυπνων» τουριστικών προορισμών», παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας πέντε οργανισμών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων ήταν ο Εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»,

ο οποίος εκπροσωπούσε την Ελλάδα.

Στα πλαίσια αυτής της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας αναπτύχθηκε μια πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning),καθώς και το περιεχόμενο της, η οποία δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές ή στα στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας, να εκπαιδευτούν στους ακόλουθους τομείς:

• Βιώσιμος Τουρισμός

• Υπεύθυνος Τουρισμού

• Ανάπτυξη των δημιουργικών δυνατοτήτων και της ενεργούς συμμετοχής των επισκεπτών στους τουριστικούς προορισμούς

• Διακυβέρνηση και Κοινωνική Συμμετοχή στους τουριστικούς προορισμούς

• Τεχνολογικά εργαλεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την προώθηση των Τουριστικών Προορισμών.

Αφήστε μια απάντηση