Τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία αφορούν όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εργάζονται.

Ως Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ορίζεται το σύνολο των συνθηκών και παραγόντων που επηρεάζουν την ψυχοσωματική κατάσταση του προσωπικού.

Τα εργατικά ατυχήματα (εξωγενούς επίδρασης αθέλητο και αιφνίδιο συμβάν, το οποίο προκαλεί σωματική κάκωση) και οι επιπτώσεις από τις επαγγελματικές ασθένειες (ασθένεια που αποδεδειγμένα προξενείται από ορισμένες εργασίες ή από τις συνθήκες εργασίας} αποτελούν δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και πιο παρεξηγημένα θέματα των εργασιακών σχέσεων στην σύγχρονη κοινωνία.

Όλοι οι χώροι εργασίας θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες θα παρέχουν στους εργαζόμενους ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τα στελέχη ασφάλειας προσώπων και υποδομών (Security), λόγω και της ποικιλίας των μορφών εργασίας, μπορεί να έρθουν αντιμέτωπα με πολλές μορφές επαγγελματικών κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Η γνώση των επαγγελματικών κινδύνων θα τους επιτρέψει αρχικά να τους εντοπίσουν και στη συνέχεια να εφαρμόσουν καλές πρακτικές, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας έτσι ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο τις πιθανότητες ενός εργατικού ατυχήματος ή μιας επαγγελματικής ασθένειας.

Επιπροσθέτως θα μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους συναδέλφους τους, αλλά και το κοινό στο χώρο τον οποίο εργάζονται, παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές και λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

*Το άρθρο είναι του εκπαιδευτή κ. Λαμπρακόπουλου Στυλιανού, Χημικού

Αφήστε μια απάντηση