Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής οδήγησαν στην κατακόρυφη αύξηση των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες. Ο συγκεκριμένος κλάδος αντέχει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο στην κρίση γεγονός που φαίνεται και από τις πάρα πολλές αγγελίες για θέσεις εργασίας που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, οι 2.906 αγγελίες του 2011 έγιναν 3.309 το 2012, 4.496 το 2013, ενώ στο πρώτο επτάμηνο του 2014 έχουν ήδη φτάσει τις 3.769 και συνεχίζουν να παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Μεταξύ των αγγελιών πολλές φορές εμφανίζονται και θέσεις εργασίας σε κολοσσούς του κλάδου, όπως η Skype, η Teradata και η ΙΒΜ.

Ο λόγος της άμεσης απορρόφησης των αποφοίτων του κλάδου της Πληροφορικής; Οι απόφοιτοί του είναι εξειδικευμένοι καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιμους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις με αποτέλεσμα να έχουν καλές επιστημονικές και επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, μπορούν να εργαστούν ως προγραμματιστές, γραφίστες, software developers, τεχνικοί εφαρμογών πληροφορικής δικτύων και αυτοματισμού γραφείου, ειδικοί εφαρμογών πληροφορικής με πολυμέσα, σχεδιαστές μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ά.

Το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει τέτοιες σπουδές σε αυτούς που ενδιαφέρονται για μια θέση στον μαγικό κόσμο της Πληροφορικής και θέλουν να μυηθούν στα μυστικά των Η/Υ, τις τηλεπικοινωνίες, το στήσιμο δικτύων και γενικά την ψηφιακή τεχνολογία μέσω των τμημάτων:
Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων
Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών
• Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (Πολυμέσα/web designer/video games)

Αφήστε μια απάντηση