Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» πρωτοπορεί στις διαδικασίες «μάθησης» προσφέροντας ένα πακέτο καινοτόμων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω του οποίου οι σπουδαστές προσεγγίζουν τη μάθηση με θετική διάθεση ανακαλύπτοντας τα νέα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν στους εξής άξονες:

 

 

α) Ανάπτυξη δεξιοτήτων και πιστοποίηση γνώσεων

iskillsΣτα πλαίσια της επικαιροποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αναπτύξουν δεξιότητες που τους καθιστούν σύγχρονους και ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Μέσα από μαθησιακές διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους έχουν εξασφαλιστεί για όλους τους σπουδαστές:

  • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας που οδηγούν σε πιστοποίηση επιπέδου Β2, το οποίο αποτελεί το πιο χρήσιμο εργαλείο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να εργαστούν στο εξωτερικό
  • Μαθήματα Η/Υ που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση, αφού η σωστή χρήση των τεχνολογιών είναι απαραίτητο προσόν για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα
  • Προγράμματα κατάρτισης με πιστοποίηση σε διάφορες ειδικότητες αιχμής, ανάλογα με το επαγγελματικό προφίλ του κάθε σπουδαστή

Οι ικανότητες που θα αποκτηθούν θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να ανταποκριθούν σε μία τεχνολογικά αναπτυσσόμενη και απαιτητική αγορά εργασίας, η οποία αναζητά στελέχη πλήρως καταρτισμένα και με σύγχρονα προσόντα και δεξιότητες.

β) Ηλεκτρονική Μάθηση (E – learning)

e-learningΗ αξιοποίηση των Τεχνολογιών είναι η πιο σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση. Η διαδραστική μάθηση αναπτύσσει δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης του μαθησιακού χρόνου και του χώρου μελέτης, αυτονομίας, αναζήτησης πληροφορίας, κλπ.

Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενισχύει την κλασική εκπαίδευση με τη χρήση του e – learning δημιουργώντας σπουδαστές ψηφιακά εγγράμματους, δίνοντάς τους κίνητρο να ανανεώνουν διαρκώς τις γενικές και ειδικές γνώσεις τους.
Με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμα μάθησης e-dimitra παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας εικονικής τάξης (e class) για κάθε ειδικότητα. Η συνεχής ηλεκτρονική αλληλεπίδραση σπουδαστών και εκπαιδευτών και η χρήση του σύγχρονου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ευνοούν τις διαδικασίες περαιτέρω μελέτης και αυτοεκπαίδευσης ενισχύοντας τα αποτελέσματα της μάθησης. Παράλληλα, προσφέρουν την πρόκληση της ενεργητικής συμμετοχής σε ένα υπερσύγχρονο μαθησιακό ιστότοπο.

γ) Ενισχυτική διδασκαλία

20f6c7349aec37c665f2adb1f60653cc LΌπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα προγράμματα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας ενισχύονται από το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχουν μαθησιακά κενά κατά τη διάρκεια των σπουδών, να καλύπτονται οι ανάγκες και των πιο απαιτητικών ή αδύναμων σπουδαστών και να εκσυγχρονίζονται οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις του κάθε επαγγέλματος.

Έτσι, το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε σπουδαστή προσφέροντας επιπρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία σε δύο επίπεδα:

  • Κάλυψη κενών κατά τη διάρκεια των σπουδών και συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
  • Ειδική προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησής τους στον ΕΟΠΠΕΠ

Αφήστε μια απάντηση