Γνωστό είναι ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ταχύτερες, μεγαλύτερες και συχνά απροσδόκητες αλλαγές του τεχνολογικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι αλλαγές αυτές μας υποχρεώνουν σε αντίστοιχες αλλαγές των ρόλων, στόχων και μέσων των οργανισμών και ατόμων προς το περιβάλλον. Οι ανάλογες προσαρμογές είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν με την αναγκαία ταχύτητα και πληρότητα, αν δεν υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη των ατόμων ώστε να αποκτήσουν το κατάλληλο επίπεδο και εύρος γνώσεων καθώς και την ικανότητα γρήγορων αλλαγών, προσαρμογών και αναπροσαρμογών.

Επομένως, ο ρόλος της αποτελεσματικής εκπαίδευσης επάνω στις σύγχρονες τάσεις, εξελίξεις, θεωρίες, μεθόδους, πρακτικές και τεχνικές του σύγχρονου Στελέχους Ασφαλείας απαιτεί μεγαλύτερη κρισιμότητα, σημασία και αξία. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μία συνεχής λειτουργική διαδικασία (δια βίου εκπαίδευση και βιωματικού χαρακτήρα)

Ένα από τα μαθήματα που θα διδαχθούν οι σπουδαστές του τμήματος «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η «Αυτοάμυνα-Αυτοπροστασία». Όταν κάποιος ακούει τoν όρο αυτοάμυνα η σκέψη του πηγαίνει σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πχ φόβο να σε απειλήσει με μαχαίρι κάποιος για να σου πάρει το πορτοφόλι. Ο όρος Άμυνα-Προστασία όμως απαιτεί πρώτα απ’ όλα να καταγράψουμε από τι απειλούμαστε. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε, γνωρίζοντας τους κινδύνους, και τελικά να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον «εχθρό».

Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες επιθέσεων που μπορεί να δεχτούμε:

Σωματική επίθεση. Οτιδήποτε μπορεί να βλάψει τη σωματική μας ακεραιότητα ή να απειλήσει και τη ζωή μας ακόμα (ασθένειες, ατυχήματα πεζών, φυσικές καταστροφές ,τρομοκρατική ενέργεια, σεξουαλική παρενόχληση, εγκληματική ενέργεια)
Ψυχολογική επίθεση. Οτιδήποτε τραυματίζει τον ψυχισμό μας, είτε αυτό γίνεται εσκεμμένα, είτε γίνεται «από λάθος» (τι ακούς, τι βλέπεις, αρνητικές σκέψεις, κακές συνήθειες)
Πνευματική επίθεση. Οτιδήποτε μας βλάπτει ως πνευματικές οντότητες, και μπορεί να προέρχεται «εκ των έσω», αλλά και από «άλλες» πηγές.

Η πολυπλοκότητα των πιθανών επιθέσεων κάνει την αυτοάμυνα έναν δύσκολο στόχο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο μπερδεμένα, αν μας δείξει κάποιος τον «δρόμο»!

Αφήστε μια απάντηση