Η Σχολή Πληροφορικής του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους προγράμματα

επαγγελματικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου, τα οποία βασίζονται σε εφαρμογές ενός δυναμικού κλάδου με μεγάλες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Οι ενδιαφερόμενοι το κλάδου της Πληροφορικής έχουν ένα ευρύ πεδίο με σκοπό την καλλιέργεια του ενδιαφέροντός τους και την απόκτηση μεγαλύτερης βάσης για διαρκή επέκταση των γνώσεών τους. Τα προγράμματα Πληροφορικής διδάσκονται σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες παρέχουν όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των καταρτιζόμενων. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση μετά το ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα επαγγέλματα της Πληροφορικής, έχουν πλέον μεγαλύτερη ζήτηση, καθώς τα πάντα γύρω μας λειτουργούν με χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο κλάδος της Πληροφορικής, δίνει συνεχώς νέες ευκαιρίες στην απόκτηση θέσεων εργασίας. Με αυτό τον τρόπο οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν τη δυνατότητα, μετά την απόκτηση γνώσεων, να εργαστούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, εφαρμόζοντας όλα όσα έχουν αποκομίσει και ιδιαίτερα στις παρακάτω δραστηριότητες:

Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής

Διαχείριση συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων

Χειρισμός Η/Υ

Ανάπτυξη, υποστήριξη και συντήρηση ιστοσελίδων

Πώληση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής

Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων

Εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων υπολογιστών σε επιχειρήσεις

Πώληση προϊόντων πληροφορικής

Πλεονεκτήματα σπουδών Πληροφορικής στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σπουδές Πληροφορικής στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα διδάσκονται σε σύγχρονα εργαστήρια

Κάθε καταρτιζόμενος εργάζεται πάνω στον προσωπικό του Η/Υ

Οι υπολογιστές των εργαστηρίων διαθέτουν υλικό τελευταίας τεχνολογίας

Οι καθηγητές είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, οι οποίοι έχουν πολυετή εμπειρία σε τομείς της Πληροφορικής και προσφέρουν σε άριστο επίπεδο γνώσεις στους καταρτιζόμενους

Συνεργασίες για Πρακτική Άσκηση με εταιρείες Πληροφορικής

Σεμινάρια Πληροφορικής και υπηρεσιών Δικτύων

Αφήστε μια απάντηση