Ο ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας είναι μεγάλος και η ανάγκη για απόκτηση περισσότερων πτυχίων και διπλωμάτων έχει γίνει βασικός στόχος.  Ανεξάρτητα

από την εργασία ή την καριέρα την οποία θα αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει, στον σύγχρονο κόσμο της εργασίας οι εργοδότες αναζητούν συγκεκριμένες δεξιότητες (skills)  από τους εργαζόμενους. 

Ποιες είναι όμως οι πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουμε και να έχουμε στο βιογραφικό μας για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί;

Επικοινωνία

Η επικοινωνία θεωρείται το βάθρο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι η ικανότητα ενός ατόμου να στέλνει και να λαμβάνει σαφή μηνύματα και ταυτόχρονα να διαχειρίζεται με την κατάλληλη συμπεριφορά κάθε κοινωνική περίσταση. 

Δημιουργικότητα

Δημιουργικότητα είναι το να μπορούμε να σκεφτούμε πέραν του συνηθισμένου “σκέψου έξω από το κουτί”. Για να είναι κάποιος δημιουργικός θα πρέπει να μπορεί να ανακαλύπτει νέους και καινοτόμους τρόπους σκέψης και τρόπους με τους οποίους γίνονται τα πράγματα.

Εξοικείωση με την Τεχνολογία

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εργασία μας παίζει η εξοικείωση μας με τα τις τελευταίες εξελίξεις στους Η/Υ και τα προγράμματα που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας μας. 

Ομαδική εργασία

Η ομαδική εργασία και η δυνατότητα τον μπορεί να εργάζεται κάποιος σε ένα ομαδικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων για όλους τους οργανισμούς ανεξάρτητα από το μέγεθος.

Ευελιξία στις αλλαγές που προκύπτουν

Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στα άτομα που τη διαθέτουν να δέχονται αλλαγές και να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες ανάγκες. 

Διαχείριση της πληροφορίας

Είναι σημαντική δεξιότητα που έχει να κάνει με την ικανότητα μας να αποκτούμε πληροφορίες όταν υπάρχει ανάγκη. Να μπορούμε δηλαδή να αξιοποιούμε όλα τα μέσα που είναι διαθέσιμα τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

Αυτοέλεγχος

Αυτοέλεγχος είναι η ικανότητα που αναπτύσσουμε για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά διαφορετικές καταστάσεις τόσο σε επαγγελματικό όσο και προσωπικό επίπεδο. Όταν ο αυτοέλεγχος μας βρίσκετε σε υψηλό επίπεδο έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε διάφορες καταστάσεις.

Εξυπηρέτηση πελατών

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι να έχουμε υψηλή αίσθηση και αντίληψη στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το να νοιαζόμαστε απλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το κάτι παραπάνω για να διατηρήσουμε την ικανοποίηση του σε υψηλό επίπεδο. Και μην ξεχνάμε «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο».

Χαρακτήρας

Το να αναπτύσσει κανείς εργασιακό χαρακτήρα σημαίνει το να δημιουργεί μια τέτοια εικόνα που το εμπνέει εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Προσωπική ανάπτυξη

Η προσωπική μας ανάπτυξη έχει να κάνει με την ικανότητα μας να βρίσκουμε τον τόπο και τα μέσα για να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας.

Αφήστε μια απάντηση