Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή με Δίπλωμα από την TQUK

“Ειδική Διδασκαλία & Μάθηση σε Τάξεις με Πολυμορφία” Διάρκεια: 05.04.21 – 30.07.21 Έναρξη: 05.04.21 12 ώρες / εβδομάδα α) Απ...

Διαβάστε περισσότερα