Η Επαγγελματική Δεοντολογία γενικά αναφέρεται στους κανόνες και τις αρχές που διέπουν έναν επαγγελματικό κλάδο. Ο όρος κυρίως μας παραπέμπει στις έννοιες τους απορρήτου και της εχεμύθειας, αν και ένας Κώδικας Επαγγελματικής

Δεοντολογίας δεν εξαντλείται σε αυτούς.

Σε κάποια επαγγέλματα το απόρρητο και η εχεμύθεια είναι βασικός κανόνας επαγγελματισμού που πρέπει να τηρείται μεταξύ εκείνου που παρέχει υπηρεσίες και του πελάτη. Οι ψυχολόγοι, οι ιατροί και οι δικηγόροι είναι για παράδειγμα οι επαγγελματίες που σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι οφείλουν να σέβονται τα δεδομένα που τους δίνονται από τον εκάστοτε πελάτη και να διασφαλίζουν την προστασία τους.

Όμως, η Επαγγελματική Δεοντολογία στα Στελέχη Ασφαλείας προξενεί εντύπωση. Είναι γεγονός ότι η εμπιστευτικότητα και η εχεμύθεια αποτελούν βασικούς κανόνες ηθικής σε κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτών των αρχών και των κανόνων χτίζεται η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη στις πελατειακές σχέσεις. Επομένως, είναι σημαντικό τα στελέχη ασφαλείας να αντιληφθούν τη σημασία αυτών των όρων στην επαγγελματική τους πορεία και να κατανοήσουν ότι αν έχουν σχέση με πελάτες, οι προσωπικές πληροφορίες τους δεν πρέπει να γίνονται θέμα προς συζήτηση.

Η εμπιστευτικότητα, λοιπόν, είναι σημαντικό να αποτελεί βασική αρχή κάθε εταιρείας (ανεξαρτήτως πεδίου δραστηριοποίησης) δεσμεύοντας δεοντολογικά τους υπευθύνους και όλους τους εργαζόμενους να την ακολουθούν.

Σπουδάζοντας Security στο ΙΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ γίνεσαι γνώστης των βασικών κανόνων επαγγελματισμού!

*Το άρθρο είναι της εκπαιδεύτριας κας. Ερκετζίκη-Πουγκε Μπιγιονγκ Ασημίνας, Ψυχολόγου

Αφήστε μια απάντηση