Το Τμήμα Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου επισκέφτηκαν οι σπουδαστές του τμήματος 

«Βοηθός Εργοθεραπείας»  συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτή κ. Μπρίκα. Εκεί ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη του τμήματος κα. Κουκούλη Δέσποινα, φυσικοθεραπεύτρια, σε όλους του χώρους θεραπείας και ενημερώθηκαν για το σκοπό και τη λειτουργία τους καθώς και για τα θεραπευτικά μέσα που υπάρχουν. 

Στη συνέχεια η κα. Κορομηνά, εργοθεραπεύτρια, ενημέρωσε τους σπουδαστές  για την σημασία του τρόπου προσέγγισης των ασθενών, τον ρόλο του εργοθεραπευτή και του Βοηθού εργοθεραπευτή στη διαδικασία της αποκατάστασης αλλά και για την λεπτότητα που απαιτείται στη διαχείριση των προβλημάτων των ασθενών.

Σε πρώτη φάση ο εργοθεραπευτής εφαρμόζει την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του έργων και δραστηριοτήτων καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές. Ακολούθως επιλέγει, αναλύει, διαβαθμίζει και προσαρμόζει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές με σκοπό να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του ασθενούς.

Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία στους σπουδαστές να κατανοήσουν τον σκοπό, τον τρόπο εργασίας  αλλά και διαχείρισης των περιστατικών του τμήματος της εργοθεραπείας όπως και της φυσικοθεραπείας του νοσοκομείου.

Αφήστε μια απάντηση