Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανακοινώνει ότι από 24 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2022, θα υποδέχεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ./Σ.Ε.Κ. 2022-2023
Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του ΕΟΠΠΕΠ:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1837-iek_exams_24