Αγαπητοί Υποψήφιοι,
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. & Σ.Ε.Κ., οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις ως εξής:

Α’ φάση: 7-8/04/2023 και 28-29/04/2023

Β’ φάση: 6-7/05/2023 και 13-14/05/2023
Για περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του ΕΟΠΠΕΠ
https://www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/anakoinwseisiek/1880-exams-iek-2023

Ευχόμαστε σε όλους τους υποψήφιους Καλή Επιτυχία!