Σύμφωνα με νέα οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το Δ’ εξάμηνο σπουδών έως 31/12/2020, έχουν την υποχρέωση να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση το αργότερο έως 31/12/2022. Για όλους τους άλλους σπουδαστές προβλέπεται ολοκλήρωση της πρακτικής εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την λήξη του Δ’ εξαμήνου.
Επείγει λοιπόν να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να δούμε τον φάκελό σας αναλυτικά, να προγραμματίσουμε την πρακτική ώστε να τακτοποιηθεί η όποια εκκρεμότητα.
Σε περίπτωση που έχετε ένσημα εργασίας στην ειδικότητα, θα λειτουργήσουν βοηθητικά, ενημερώστε μας. Επισημαίνουμε τέλος, ότι εάν δεν συμπληρώσετε τις ώρες πρακτικής που απαιτούνται δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την ειδικότητά σας, να λάβετε το ΠΤΥΧΙΟ σας ή να δώσετε στη συνέχεια εξετάσεις Πιστοποίησης.