Το ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σε συνεργασία με το iCBS College και το University of Winchester, διοργανώνουν εκπαιδευτική ημερίδα το Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021 με τίτλο «Η διδασκαλία της γλώσσας στην προσχολική και δημοτική εκπαίδευση: επικοινωνία, δημιουργικότητα και διάδραση».

Στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να εγείρει τον γόνιμο προβληματισμό και τη συζήτηση αναφορικά με τη γλωσσική διδασκαλία στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Διακεκριμένοι εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν ενδιαφέρουσες προτάσεις γλωσσικής διδασκαλίας αλλά και προσέγγισης τάξεων μικρών μαθητών σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης του έργου των εκπαιδευτικών σε κάθε δομή εκπαίδευσης.

 

Εγγραφές: https://forms.gle/GpQbUkHkZT6hfKHv8

(Δεν υπάρχει κόστος παρακολούθησης)