Στις εκδηλώσεις, παρουσιάστηκαν οι στόχοι, τα εργαλεία στήριξης της επόμενης ΚΑΠ, ενώ τονίστηκε ο ενισχυμένος ρόλος της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης καθώς και η απόκτηση πτυχίου σχετικού με τον αγροκτηνοτροφικό τομέα!
Το παρόν στις εκδηλώσεις έδωσε πλήθος ενδιαφερομένων καθώς και σπουδαστές των Αγροτικών ειδικοτήτων του IEK μας.