Ανακοινώθηκε ο χρόνος διεξαγωγής  των αιτήσεων συμμετοχής για τις εξετάσεις  πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι μπορούν από την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και έως τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής.

Αναλυτικότερες οδηγίες

Επιπλέον, στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε χρήσιμο υλικό για τις εξετάσεις:

Θέματα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κατάλογος Ερωτήσεων)
Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις