Το ΙΕΚ

To IEK

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1989, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής περιφέρειας. Σήμερα με έδρα στη Λάρισα, με παραρτήματα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα και στο Βόλο,

Με 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί ποικιλία δράσεων και πρωτοβουλιών σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, με σύγχρονες μεθόδους και προσαρμογή στα νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα καλλιέργησε ένα «θετικό προσανατολισμό στο μέλλον» με έμφαση στην καλλιέργεια των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και του επιχειρείν.

Κατανοώντας τις ανάγκες της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά από εξειδικευμένες έρευνες αγοράς που πραγματοποίησε, διέκρινε την έλλειψη ποιοτικών δομών και προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση στο κλάδο των ΙΕΚ.

Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσα από τα δομημένα και σύγχρονα προγράμματα σπουδών του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ». Προσφέρει σύγχρονες σπουδές σε ειδικότητες με ήδη υπάρχουσα ζήτηση, καλύπτοντας παράλληλα και αναπτυσσόμενους τομείς για την πλήρη επαγγελματική αποκατάσταση των σπουδαστών.

Η φιλοσοφία του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» βασίζεται στην παροχή ενός πακέτου εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, με σκοπό οι σπουδαστές να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και προσόντα που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της αγοράς εργασίας και έχοντας επαφή με τον παλμό των εξελίξεων και των αναγκών των εργαζομένων και ανέργων της περιοχής, αξιοποιεί τις πιο καινοτόμες και ποιοτικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και υποστηρίζει τους σπουδαστές προκειμένου:

  • Να ανακαλύψουν τη δυναμική των επιλογών τους
  • Να γίνουν πολίτες με γνώση και επαγγελματίες με προσόντα
  • Να αναζητήσουν τις σωστές διαδρομές καριέρας
  • Να γίνουν οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού της αγοράς εργασίας

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» έχει αναπτύξει στο ΙΕΚ που λειτουργεί σε Λάρισα και Βόλο, μια σειρά εργαλείων και μεθοδολογιών ώστε οι σπουδές να αποτελούν το διαβατήριο στην απασχόληση. Βασικό μέλημα είναι να διαπλάσει προσωπικότητες και μέσα από τις παροχές που προσφέρει να δώσει στους σπουδαστές του το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
Έτσι λοιπόν παρέχει:

Αναγνωρισμένες σπουδές που οδηγούν σε κρατικό πτυχίο με ευρωπαϊκή ισχύ σε τομείς που έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Δωρεάν μαθήματα Η/Υ και αγγλικών που οδηγούν σε πιστοποίηση
Πρακτική άσκηση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας

Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύει να καλύψει τις προσδοκίες των νέων που θέλουν να σπουδάσουν σε ειδικότητες με υπάρχουσα ζήτηση, χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο τους, αποκτώντας παράλληλα όλα τα εφόδια για να εξασφαλίσουν εργασία ακόμη και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις