Παροχές προς Σπουδαστές

Παροχές προς σπουδαστές

 • Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα για την καταβολή διδάκτρων
 • Ειδικές εκπτώσεις για πολύτεκνους και μέλη οικογενειών με χαμηλό ειδόδημα
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κλπ.
 • Πρακτική άσκηση στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς.
 • Μαθήματα Αγγλικών και Η/Υ που οδηγούν σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση.
 • Σεμινάρια Εξειδίκευσης σε θέματα αιχμής της ειδικότητάς σου.
 • Εκπαιδευτική ενισχυτική διδασκαλία με τη χρήση e-learning.
 • Δωρεάν  Microsoft Office 365 account και εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του Microsoft Office 365 Pro Plus σε πέντε (5) προσωπικές σου συσκευές (laptop, tablet, mobile, desktop κ.λπ.).
 • Προνομιακή Κάρτα σπουδαστή η οποία σου παρέχει ειδικές εκπτώσεις στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς.
 • Συνεργασία του ΙΕΚ «ΔΗΜΗΤΡΑ» με το ICBS LARISSA BUSINESS COLLEGE και δωρεάν προσφορά:
  • Παρακολούθησης ενός μαθήματος του ICBS από το 2ο έτος του bachelor «Διοίκηση Επιχειρήσεων».
  • Συμμετοχής σε ημερίδες με θέματα:
                - σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία για συνέντευξη
                - εξωστρέφεια των επιχειρήσεων (Εισηγητής: κος Αργυρόπουλος, Δ/ντή Εξαγωγών της ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ).
 • Δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης σε Ελλάδα και εξωτερικό μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας και της πρωτοβουλίας ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MISSION POSSIBLE.
 • Προετοιμασία για εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.